ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η εταιρία Σ.Ε.Τ.Α.Ο. ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2010 από τον Ιωάννη Ν.Πετρίδη, αρχικά ως μονοπρόσωπη ΕΠΕ στοχεύοντας να συμπράξει με το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της υπ’αρ. 11548 πρότασης ΣΔΙΤ με τίτλο <<Κεντρική Αρχή Ελέγχου Ταυτοποίησης Ανασφάλιστων Οχημάτων>>. Η εφαρμογή του έργου, με εξαιρετικά οφέλη για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €485,5 εκ. σε ετήσια βάση, σχετίζεται με την ηλεκτρονική ταυτότητα οχημάτων βάσει της τεχνολογίας όπως αυτή περιγράφεται στο Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας του ΟΒΙ με αρ.1007201 που απενεμήθη στον Ιωάννη Ν.Πετρίδη.

Οι μέτοχοι της εταιρίας είναι ο Ιωάννης Ν.Πετρίδης με ποσοστό 90% και η Ν.Α.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΧΡ.ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. με ποσοστό 10% από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι σήμερα.
Η Σ.Ε.Τ.Α.Ο. ΕΠΕ διαθέτοντας εξαιρετική ευρύτητα του καταστατικού σκοπού της, όπως μεταξύ άλλων η φορολογική αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση αλλοδαπών επιχειρήσεων, έχει σήμερα ως βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της την ασφαλιστική και αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ως Μεσίτης ασφαλίσεων, τόσο στο κλάδο των εξειδικευμένων κινδύνων σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και στην ηλεκτρονική διάθεση ασφαλιστηρίων σε πελάτες λιανικής.

Παράλληλα, επιδιώκει να αναπτύξει δραστηριότητες που βασίζονται σε καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές εφαρμογές και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο περιουσιακό στοιχείο της.

images

ΗΘΟΣ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image